Przykładowe błędy wykonawcze

Termowizja w budownictwie jest stosowana m.in. do wykrywania mostków termicznych, często zadawane jest pytanie, czy i kiedy udział mostków termicznych jest znaczący w bilansie strat energii cieplnej w budownictwie. Rozważmy przykłady…

 

Istnienie mostków termicznych można łatwo zlokalizować za pomocą obrazu termowizyjnego zewnętrznej ściany budynku. Mostki termiczne bez wątpienia zwiększają straty energii, bowiem lokalna wartość temperatury w określonych miejscach przegrody budowlanej jest większa. Wzrost wartości temperatury powoduje wzrost zarówno strumienia radiacyjnego jak i konwekcyjnego, którymi ciepło ucieka do otoczenia.

Wzrost strumienia mocy wyrażonego w W/m2 jeszcze o niczym nie świadczy – ważna jest powierzchnia, przez jaką mostek termiczny rozprasza ciepło do otoczenia i którą łatwo można oszacować z termogramów.

1. COKÓŁ FUNDAMENTOWY

Na poniższych zdjęciach widać typowe mostki termiczne wokół cokołu fundamentowego. Brak izolacji powoduje znaczną ucieczkę dużej części ciepła gromadzonego w pomieszczeniach co widać na zdjęciach zrobionych na zewnątrz budynku jak i wewnątrz pomieszczeń badanego obiektu.

     

Załóżmy że powierzchnia zajmowana przez ten mostek termiczny wynosi 5% całej powierzchni przegrody, a temperatura przegrody na zewnątrz budynku w miejscu mostka termicznego jest większa o 5 stopni celcjusza od dobrze izolowanej części budynku.

Zakładając prosty jednowymiarowy model transportu ciepła do otoczenia przez mostek termiczny a mostek termiczny ma przewodność cieplną typową dla betonu zbrojonego tj. około 1W/mK można w łatwy sposób obliczyć całkowie straty energii.

Należy pamiętać, że mostki stanowią także inne zagrożenia dla budynku – mogą występować tutaj procesy erozji biologicznej. W badanym budynku na scianie wewnątrznej w narożniku temperatura powierzchni wynosiła ledwo +3 stopnie celcjusza, gdzie pozostała powierzchnia ściany miała +18 stopni. W takim przypadku może tutaj zachodzić kondensacja pary wodnej, zawilgocenie, zagrzybianie i zmiany strukturalne (pęknięcia, wykruszenia itp.)

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.