Jakie paliwo ?

Paliwami nazywa się w technice materiały charakteryzujące się tym że:
– w procesie spalania wywiązują stosunkowo dużą ilość energii cieplnej na jednostkę masy,
– produkty ich spalania stanowią mieszaninę gazów,
– są łatwo dostępne ze względu na duże zapasy w naturze i możliwość ich łatwego wydobycia i przetwórstwa,
– ich utleniaczem jest przede wszystkim powietrze atmosferyczne

 

Paliwa można podzielić na naturalne i sztuczne a ze względu na stan skupienia na stałe, ciekłe i gazowe.

Cechy charakterystyczne paliw stałych

Paliwo Wartość
opałowa
Zawartość
substancji
lotnych
Zawartość
wilgoci
Zawartość
popiołu
Jednostka MJ/kg % % %
Drewno 8,0 – 15,0 85 15 – 50 1 – 2
Torf 11,7 – 15,5 70 25 – 35 5 – 15
Węgiel
brunatny
7,5 – 20,9 50 15 – 60 20 – 20
Węgiel
kamienny
16,7 – 29,3 20 – 40 5 – 30 5 – 35
Koks 20,9 – 29,3 1 – 3 5 – 30 5 – 10

Charakterystyka drewna

Paliwo Wilgotność
[%]
Wartość
opałowa
[MJ/kg]
Drewno po ścięciu 70-100 4-6
Drewno sezonowane przez lato 30-40 7-8
Drewno sezonowane kilka lat 10-20 19

Każde paliwo ma swoją wartość energetyczną , która istotnie wpływa na parametry techniczne kotła. Całkowity koszt pozyskania energii zależy więc nie tylko od ceny surowca, ale i od jego wartości opałowej.

 

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.