Oferta badań kamerą termowizyjną

Pomiar termowizyjny polega na bezinwazyjnym zdiagnozowaniu stanu badanego budynku to także sposób na wykrywanie wszelkich nieprawidłowości, w których zasadniczą rolę odgrywa rozkład temperatur. Wynikiem badania termowizyjnego jest termogram, który przedstawia rozkład temperatur badanego budynku i jest to najlepszy sposób wykrycia miejsc ucieczki ciepła tzw. mostków termicznych i oceny stanu izolacji budynku.

Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Ceny są ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji.


Usługa diagnostyczna zawiera :
– wykonanie zdjęć w paśmie widzialnym,
– wykonanie zdjęć termograficznych,
– analizę termogramów
– raport z interpretacją wyników

   
Budynek ocieplony na którym występują straty ciepła w miejscu dekoracyjnych drewnianych elementów.

  
Typowy mostek konstrukcyjny płyta balkonowa/ściana zewnętrzna.

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.