Przeprowadzenie pomiarów

Ogólne warunki przeprowadzania termowizyjnych badań budynków określone są w normie PN-EN 13187-2001. Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Ogólnie, zewnętrzne badania termowizyjne budynków należy przprowadzać w następujących warunkach:

  • różnica temperatury pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną nie powinna być mniejsza niż 20K,
  • pomiary należy przeprowadzać w warunkach braku oświetlenia słonecznego (po zachodzie słońca lub wcześnie rano),
  • należy wybrać dzień pochmurny, nie jest korzystnie przeprowadzać pomiary w dzień bezchmurny,
  • dom powinien być stabilnie nagrzany (ustabilizowana temperatura wewnętrzna)
  • nie otwieramy okien w czasie pomiarów,
  • unikamy ostrych kątów podczas pomiarów

Wyniki pomiarów tego typu mają charakter jakościowo-porównawczy. Są one jednak wystarczające w większości przypadków pod warunkiem poprawnego określenia przyczyny nieprawidłowości stwierdzonej na termogramie.

 

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.