Porównanie styropianu z wełną mineralną

Najczęściej stosowane materiały do izolowania przegród zewnętrznych to styropian oraz wełna mineralna. Zastosowanie odpowiednich materiałów termoizolacyjnych ma duży wpływ na trwałość, bezpieczeństwo oraz estetykę odnawianych elewacji. W tym artykule postaramy pokazać wady oraz zalety zastosowania styropianu / wełny mineralnej przy docielpeniu budynku.

 

W naszym kraju najczęściej stosowaną metodą docieplenia ścian zewnętrznych jest metoda lekka-mokra. Popularność zawdzięcza stosunkowo niskiej cenie w porównaniu z innymi metodami oraz dużej trwałości wykonanego ocieplenia. Ocieplenie składa się z warstw: zaprawy klejącej, materiału termoizolacyjnego, łączników mechanicznych, siatki, zaprawy tynkarskiej. Jako warstwę termoizolacyjną stosuje się płyty: styropianowe lub z wełny mineralnej.

Płyty fasadowe ze styropianu są znacznie lżejsze od płyt fasadowych z wełny mineralnej. Gęstość pozorna płyt styropianowych samogasnących wynosi 15kg/m3, tymczasem płyty z wełny mineralnej ok 145kg/m3. Styropian ma dziesięciokrotnie większą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchi niż wełna. Oba materiały mają niski współczynnik przewodności cieplnej, który w przypadku płyt styropianowych wynosi 0,038 W/mK, a płyt z wełny mineralnej 0,04 W/mK. Styropian jest odporny na długotrwałe działanie temperaturydo 800C, a maksymalnie do ok 1000C, tymczasem wełna mineralna zachowuje swoje właściwości nawet do temperatury 6000C. Wełna mineralna jest zdecydowanie bardziej odporna na działanie ognia niż styropian i w razie pożaru stanowi dla niego barierę, stąd zastosowanie wełny mineralnej zwiększa odporność ogniową konstrukcji.

Działanie wilgoci na materiały termoizolacyjne znacznie pogarsza ich właściwości izolacyjne, styropian jako materiał syntetyczny jest odporny na działanie wody i wilgoci. Tradycyjna wełna mineralna ma znacznie większą nasiąkliwość. Aby uzyskać podobne właściwości co styropian wełna musi być pokryta warstwą nieprzepuszczającą wilgoci.

Styropian ma duży opór dyfuzyjny stąd bardzo małą zdolność do przepuszczania pary wodnej. Wełna mineralna ma bardzo mały opór dyfuzyjny i dużą paroprzepuszczalność. Pytanie zasadnicze która cecha jest bardziej korzystna dla materiałów termoizolacyjnych ? Większość ludzi uważa że zastosowanie wełny mineralnej przy dociepleniu umożliwia “oddychanie ścian” stąd jest lepszym materiałem przy dociepleniu.
Należy pamiętać że w przypadku ocieplenia ścian styropianem para wodna przemieszczająca się z wnętrza pomieszczenia napotka duży opór dyfuzyjny na granicy warsty konstrukcyjnej oraz ocieplającej, stąd para wodna nie wydostanie się na zewnątrz. Dobre właściwości termoizolacyjne styropianu powodują że nie dochodzi do dużego obniżenia temperatury, która spowodowałaby wystąpienie kondensacji pary wodnej na granicy obu warstw.
Utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki właściwemu działaniu wentylacji. Udział ścian w wymianie wilgoci z otoczenia jest mały i wynosi w zależności od warunków zewnętrznych odpowiednio 5-3%. Stąd wniosek jest tylko jeden: ściany nie służą do odporowadzania wilgoci, wilgoć musi być usuwana systemem wentylacji !

ZALETY STYROPIANU:

 • NIEWIELKI CIĘŻAR I MAŁA GĘSTOŚĆ POZORNA, 
 • NIŻSZY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ 
 • BARDZO DOBRE WŁAŚCIWOŚCI IZOALACYJNE DO TEMP. 800
 • SAMOGASNĄCY (GASNĄCY PO USUNIĘCIU ŹRÓDŁA OGNIA)
 • ZNACZNIE MNIEJSZA NASIĄKLIWOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA WODY – HYDROFOBOWY
 • WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
 • OBOJĘTNY BIOLOGICZNIE, ODPORNY NA GRZYBY, PLEŚNIE, BAKTERIE.
 • NIE ULEGA ROZKŁADOWI
 • WIĘKSZA SZTYWNOŚĆ MATERIAŁU
 • ŁATWY W DOCINANIU I MONTAŻU
 • NIŻSZA CENA

WADY STYROPIANU:

 • ZNACZNIE GORSZA PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ,
 • PRODUKT SYNTETYCZNY, SZTUCZNY
 • JEST NIEODPORNY NA DZIAŁANIE ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, PĘCZNIEJE POD WPŁYWEM BENZYNY I ROPY NAFTOWEJ,
 • ZNACZNIE MNIEJSZA ODPORNOŚĆ NA DZAŁANIE OGNIA
 • STYROPIAN MOŻNA STOSOWAĆ TYLKO DO 25M, ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ

ZALETY WEŁNY MINERALNEJ:

 • BARDZO DOBRE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE NAWET DO 6000C,

 • WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIA NIŻ STYROPIANU, MATERIAŁ NIEPLANY

 • ZNACZNIE LEPSZA PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ, BARDZO MAŁY OPÓR DYFUZYJNY, 

 • MATERIAŁ NIEORGANICZNY, NATURALNY, MINERALNY, NIEWRAŻLIWY NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE,

 • WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE, 

 • LEPSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA NAWET O 20%

 • LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTO-ELASTYCZNE, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW,

 • STABILNOŚĆ WYMIAROWA ORAZ DŁUGA TRWAŁOŚĆ

   

WADY WEŁNY MINERALNEJ:

 • WYŻSZA CENA 

 • WIĘKSZA NAŚIĄKLIWOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA, MNIEJSZA TRWAŁOŚĆ W WARUNKACH WIĘKSZEGO ZAWILGOCENIA, TRZEBA PRZESTRZEGAĆ ZASAD WYKONASTWA, PODCZAS SKŁADOWANIA I o MONTAŻU NIE MOŻE BYĆ ZAMOCZONA,

 • GORSZE PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

 • WIĘKSZA GĘSTOŚĆ POZORNA, STĄD CIĘŻSZY MATERIAŁ

 • MATERIAŁ MNIEJ SZTYWNY, KŁUJE I PODRAŻNIA SKÓRĘ I DROGI ODDECHOWE

   

 

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.