Świadectwa energetyczne

W związku z nowelizacją Prawa Budowlanego z dniem 1 stycznia 2009 r. większość budynków w Polsce powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten dotyczy zarówno nowych obiektów oddawanych do użytku, jak i mieszkań i lokali z rynku wtórnego przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Dzięki świadectwom każdy z nowych właścicieli będzie mógł oszacować przyszłe koszty eksploatacji, w tym koszty ogrzewania budynku. Jest to szczególnie ważne w kontekście stale rosnących cen energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to przede wszystkim dokument zawierający zbiór danych, które określają wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, czyli energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwo zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone poprzez kilka wskaźników. Najbardziej widocznym wskaźnikiem w świadectwie jest EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określający całkowitą efektywność energetyczną budynku z uwzględnieniem efektu ekologicznego (czyli wyczerpujące się organiczne paliwa tj. węgiel, ropa, gaz). Wskaźnik EK określa ilość energii potrzebnej każdego roku do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w domu z klimatyzacją – chłodzenia. Im mniejszy jest wskaźnik EK tym bardziej jest ekonomiczniejszy jest budynek i nie ponosimy dużych kosztów jego utrzymania.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej z dodatkowym badaniem kamerą termowizyjną budynku powinny być obligatoryjnie stosowane przy technicznych odbiorach budynków przez inwestora. Dotyczy to zarówno nowych budynków jak i poddawanych termomodernizacji.

Świadectwo dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – od 400zł *

*Koszt wykonania certyfikatu energetycznego jest uzależnione od metrażu budynku, rodzaju posiadanej dokumentacji technicznej.
Ustalenie ceny odbywa się w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej budynku. W celu uzyskania więcej informacji prosimy się kontaktować telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.