Badania budynków

Termografia budynków jest podstawową branżą w której możemy wykorzystać kamerę termowizyjną.
W tym dziale przedstawimy wiele różnorodnych przykładów wykorzystania kamery termowizyjnej w budynkach użytkowych i mieszkalnych. Zobacz co możesz zlokalizować w swoim budynku.

Specyficznym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków zarówno przed, jak i po ociepleniu.

Można wobec tego mówić o wprowadzeniu do cyklu budowlanego całkiem nowego etapu: powykonawczej diagnostyki cieplnej obiektu. Na podstawie zdjęć termograficznych bezinwazyjnie przeprowadza się jakościową ocenę izolacji, w tym występowanie mostków termicznych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze od pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza ogrzewanego budynku. Badania takie są bardzo przydatne oraz precyzyjne.

Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć niedobory izolacji, ponieważ mają one inną właściwość przewodnictwa cieplnego niż miejsca z poprawną izolacją.


Elewacja zewnętrzna z balkonem, na której występuje mostek termiczny na styku powierzchni ściany ocieplonej i płyty balkonu. W takim przypadku wymieniony element zachowuje się jak żebro powodując odpływ ciepła z budynku w miejscu jego połączenia z elementami wnętrza budynku.
Na zdjęciu w poczerwieni widzimy charakterystczne ciepłe barwy które ukazują podwyższoną temperaturę. Przy temperaturze zewnętrznej -6oC płyta balkonowa w niektórych miejscach ma temperaturę dodatnią wynoszącą +3oC

Elewacja zewnętrzna nieocieplana na której występuje mostek termiczny na styku ściany ocieplonej z nieocieplaną . Względnie wysoka temperatura na powierzchni tych elementów świadczy o ich niewystarczającej izolacyjność cieplnej przez co może być przyczyną znacznych strat ciepła do otoczenia. Na termogramie widoczny mostek cieplny typu ściana zewnętrzna/ściana zewnętrzna (naroże). Temperatura na zewnątrz ok. -2oC, ściana ocieplona ma temperaturę otoczenia, tymczasem ściana bez ocieplania ma podwyższoną temperaturę dochodzącą do +8oC.

 

Kamera termowizyjna często wykrywa w domu szkody spowodowane przez wilgoć i wodę. Obecność wody w porach materiału budowlanego powoduje pogorszenie jego właściwości izolacyjnych. Dzięki temu na obrazie termowizyjnym można łatwo rozróżnić obszary zawilgoceń, określać ich zasięg a nawet wskazywać źródła wilgoci. Takie badanie jest szczególnie przydatne przy diagnostyce zawilgoceń w płaskich stropodachach i oraz lokalizacji miejsc przecieków.

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.