Inne zastosowania

Termografię można zastosować w prawie wszystkich zagadnieniach techniki i nauki.
W tym dziale przedstawimy wiele różnorodnych przykładów wykorzystania kamery termowizyjnej a następnie skupimy się na jednej bardzo ważnej branży – zastosowanie pomiarów termowizyjnych w budownictwie.

Kamery termowizyjne to specjalna grupa kamer, które w pierwszej chwili każdej osobie kojarzą się jedynie z wojskiem, policją lub ratownictwem. W dzisiejszych czasach wykorzystanie kamery termowizyjnej staje się coraz bardziej popularne i stale zyskuje nowe pola zastosowań. W niektórych dziedzinach wykonywanie badań termowizyjnych jest już powszechne, a nawet uznawane za niezbędne.

Zastosowanie kamery termowizyjnej:

w budynkach :
– wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza
– lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności
– analiza izolacyjności ścian, dachów
   

w instalacjach elektroenergetycznych :
– wad instalacji i urządzeń elektrycznych – transformatory, rozdzielnie wszystkich napięć, uszkodzone bezpieczniki i wszelkich złączy elektrycznych
– stan techniczny przewodów, izolacji
   

w instalacjach ciepłowniczych i grzewczych :
– złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów
– uszkodzeń w ogrzewaniu podłogowym
– przebiegów instalacji ogrzewania podłogowego
   

w pozostałych dziedzinach gdzie ważny jest rozkład temperatur :
– wadliwie pracujące urządzenia mechaniczne (nadmierne przegrzanie)

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.