Sieci elektryczne

Termowizja jest powszechną metodą badania instalacji elektrycznych. Wielką zaletą przeprowadzonych badań jest fakt, że badania można przeprowadzić na działających instalacjach. Dzięki temu trwające procesy prrodukcyjne nie zostają zakłócone. W przypadku urządzeń elektrycznych dobrze znana jest zasada fizyczna, że wadliwe elementy wykazują inny rozkład temperatur ze względu na zwiększoną rezystancję lub natężenie prądu elektrycznego.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, np. cewek cylindrycznych, “przegrzanie” jest zjawiskiem naturlanym i nie oznacza powstania uszkodzenia. W innych przypadkach, takich jak połączenia w silnikach elektrycznychm przegrzanie może wynikać z faktu, że sprawna część przejmuje całe obciążenie i dlatego ulega przegrzaniu. Uszkodzone podzespoły sprzętu elektrycznego mogą zarówno wykazywać przegrzanie jak i być chłodniejsze od normalnych, sprawnych podzespołów.

Prawidłowa ocena każdego konkretnego przypadku wymaga posiadania szczegółowych informacji na temat właściwości termicznych podzespołu. Na przykład izolacje przewodów tracą swoje właściwości izolacyjne powyżej określonej temperatury, co zwiększa ryzyko pożaru, a w przypadku wyłączników przy zbyt wysokiej temperaturze elementy wyłącznika mogą ulec stopieniu, uniemożliwiając jego otwarcie i czyniąc go bezużytecznym.

     

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.