Teoria termografii

Zagadnienie termografii a szczególnie promieniowania podczerwonego i technik termograficznych nadal pozostaje zagadnieniem nowym dla wielu ludzi. W tym dziale chcielibyśmy przedstawić krótka teorię na temat termografii. Mamy nadzieję że przedłożony poniżej materiał pozwoli zrozumieć jak ważną dziedziną jest termografia i ile może nam zaoferować w codziennym życiu.

Na początku musimy sobie wyjaśnić czym jest widmo elektromagnetyczne.

Widmo elektromagnetyczne jest podzielone na szereg obszarów długości fal zwane pasmami.Granice poszczególnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego są umowne i są rozróżniane poprzez metody generowania oraz wykrywania promieniowania.
Na załączonym obrazku zostało przedstawione widmo elektromagnetyczne wraz z podziałem.

rys.1 Widmo elektromagnetyczne

W termografii wykorzystuje się pasmo podczerwienii czyli promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Już w temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni.

Prawo Kirchhoffa mówi nam że ciało zdolne do absorbcji całego promieniowania o dowolnej długości fali jest również zdolne do emitowania tego promieniowania.

Gustav Kirchhoff
1824-1887

Ciało czarne jest to obiekt, które pochłania całe padające na niego promieniowanie niezależnie od długości fali. Ciało doskonale czarne nie istnieje w rzeczywistości, ale dobrym jego modelem jest duża wnęka z niewielkim otworem, pokryta od wewnątrz czarną substancją. Powierzchnia otworu zachowuje się niemal jak ciało doskonale czarne – promieniowanie wpadające do wnęki odbija się wielokrotnie od jej ścian i jest niemal całkowicie pochłaniane, natomiast parametry promieniowania wychodzącego z jej wnętrza zależą tylko od temperatury wewnątrz wnęki.

Wyposażając taką izotermiczną wnękę w odpowiedni grzejnik uzyskuje się tak zwany radiator wnękowy, który często wykorzystywany jest w laboratoriach jako radjacyjne źródła odniesienia (wzorce) do kalibrowania przyrządów termograficznych.

Podsumowując termografia to proces obrazowania w paśmie podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła oraz dodatkowo umożliwia przeprowadzenie dokładnych pomiarów temperatury badanych obiektów.

 

Nasze zasady

Zgodnie z normą
Wszystkie pomiary są przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13187-2001. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni.

--------------------------------------------

Dwa środowiska
Pomiary przeprowadzamy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Większa ilość termogramów = lepsza diagnostyka

--------------------------------------------

Dokumentacja
Usługa diagnostyczna zawiera: wykonanie zdjęć w świetle widzialnym, zdjęcia w podczerwieni, analizę termogramów oraz raport z interpretacją wyników.

--------------------------------------------

Cena
Nie duża w porównaniu do wykonanej pracy.